Wij willen u nogmaals benadrukken dat er regels aan de optocht zijn verbonden:

1. Iedereen doet mee voor eigen risico!
2. Het is verboden alcohol te nuttigen en/of aanwezig te hebben op de attracties. (Bij binnenkomst worden alle attracties gecontroleerd op de aanwezigheid van alcohol. Indien er alcohol wordt aangetroffen, wordt dit verwijderd.)
3. Eten en drinken in het zicht van het publiek is niet toegestaan.
4. De wagens mogen maximaal 4.20 meter hoog zijn en 3.50 meter breed. Van de grond tot aan de onderkant van de wagen moet een afstand zitten van minstens 25 cm. (dit i.v.m. de wegversmalling bij de Broekstraat)
5. Attracties dienen duidelijk een thema of onderwerp uit te beelden en niet bedoeld te zijn voor deelname ter eigen vermaak.
6. De attracties mogen niet schokkend en/of kwetsend zijn voor het publiek.
7. De attracties en/of de deelnemers mogen GEEN reclame met zich mee dragen.
8. De attracties dienen aan alle veiligheidseisen te voldoen.
9. De personen ( niet zijnde de bestuurder )  die zich op een praalwagen bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1.20 meter hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
10. Op de wagens moet een sleepkabel, brandblusser en een EHBO trommel aanwezig zijn.
11. De wagens moeten minimaal voor de heen- en terugreis voorzien zijn van verlichting. Dit is niet alleen voor eigen veiligheid noodzakelijk maar ook voor de veiligheid van andere weggebruikers.
12. Het vervoer en gebruik van gas- en koolzuurflessen is niet toegestaan. 
13. Brand/Vuurhaarden open en/of gesloten alsmede vuurwerk zijn niet toegestaan.
14. Indien er gebruik wordt gemaakt van een aggregaat moet deze uit het zicht van het publiek worden geplaatst. Denk wel aan de uitlaat en zuurstoftoevoer. Als er extra brandstof wordt meegenomen, moet deze voorraad goed vast worden gezet.
15. De chauffeurs dienen te voldoen aan alle wettelijke eisen.
16. Het werpen van versnaperingen en/of andere voorwerpen (waaronder carnavalsconfetti ) vanaf of vanuit de in de optocht meerijdende voertuigen is omwille van veiligheid van de toeschouwers niet toegestaan. Uit te delen voorwerpen moeten derhalve altijd worden aangereikt.
17. Urineren langs de route is verboden, er zal extra controle zijn op wildplassen.
18. Het is niet toegestaan aanstootgevende muziek ten gehore ten brengen en/of zich uit te beelden wat enigszins schokkend kan overkomen.
19. Dieren zijn niet toegestaan in de optocht.
20. Alle attracties dienen in volgorde van het vooraf toegekende deelnemersnummer te blijven lopen/rijden. Dit startnummer wordt door de organisatie voor de optocht verstrekt.
21. Aanwijzingen van de organisatie en/of de politie dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
22. De organisatie van de carnavalsoptocht in Klarenbeek is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens de deelname aan de optocht. Wij adviseren u er zorg voor te dragen dat uw wettelijke verplichte verzekeringen in orde zijn.
23. Om veiligheidsredenen is het  tijdens de optocht niet toegestaan glaswerk in het bezit te hebben.
24. Houd er ten alle tijde rekening mee het publiek van alle leeftijden is.
25. Met deelname aan de optocht geef je goedkeuring voor het plaatsen van beeldmateriaal.
26. Geluid, maximaal 92 dB op 1 meter vanaf bron.
27. Ontoelaatbaar gedrag.

Bij het niet voldoen aan en het opvolgen van de hierboven vermelde regels is de organisatie ten alle tijden bevoegd de deelname te ontzeggen voor nu en eventueel voor volgende jaren. Ook kan het gevolgen hebben voor de jurering. Alle attracties worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, over de uitslag kan niet worden gediscussieerd